a (1).jpg

BÌNH XỊT ĐỘNG CƠ

Sử dụng nhiên liệu xăng pha nhớt 2 thì hoạt động phun xịt khử trùng chuồn trại, chăn nuôi. Phun xịt thuốc phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng. SP thuộc chuỗi hệ thống cung cấp các giải pháp công nông nghiệp Oshima