season-gb689cb605_1920.jpg

ĐẦU PHUN

Kết hợp với motor điện hoặc máy nổ để thực hiện việc phun xịt rửa, phun nước tưới, phun thuốc cho cây trồng. Sử dụng dây phun hợp lý để có thể thao tác những khu vực xa hơn. SP thuộc Chuỗi hệ thống cung cấp các giải pháp công nông nghiệp Oshima

IMG_1903.png