season-g154779409_1920.jpg

MÁY NỔ

Được sử dụng như đầu kéo dùng xăng, có ứng dụng thực tiễn cao với nhiều nhu cầu khác nhau như gắn với đầu xịt, máy trộn, máy bơm,...đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dùng. SP thuộc Chuỗi hệ thống cung cấp các giải pháp công nông nghiệp Oshima

IMG_1732.png