fog-g876347754_1920.jpg

MÁY BĂM CÂY

Sử dụng xăng pha nhớt 2 thì ứng dụng trong băm cành cây, nhánh cây giúp làm phân bón không mất thời gian dọn dẹp, tiết kiệm thời gian. SP thuộc Chuỗi hệ thống cung cấp các giải pháp công nông nghiệp Oshima

IMG_6285.png