yunnan-gb05f5b720_1920.jpg

MÁY BƠM NƯỚC

Sử dụng xăng để hoạt động bơm nước ruộng, bơm công nghiệp giúp tiết kiệm thời gian và chi phí hoạt động. SP thuộc Chuỗi hệ thống cung cấp các giải pháp công nông nghiệp Oshima

IMG_6759.psd.png