may bung cay.jpg

MÁY BỨNG CÂY

Máy chuyên dụng trong sử dụng bứng cây, với công suất mạnh thiết kế phù hợp với người dùng. SP thuộc Chuỗi hệ thống cung cấp các giải pháp công nông nghiệp Oshima