a (4).jpg

MÁY CẮT CỎ

Sử dụng xăng pha nhớt 2 thì để hoạt động rộng rãi và thường xuyên trong việc dọn dẹp cỏ, công viên, khu vực quy hoạch giúp tiết kiệm thời gian. SP thuộc Chuỗi hệ thống cung cấp các giải pháp công nông nghiệp Oshima