Gạch rời

MÁY CẮT GẠCH

Là thiết bị giúp cho người sử dụng có thể tạo ra được những viên gạch với những kích thước khác mà đường nét của viên gạch vẫn sắc sảo, phục vụ tốt nhất cho việc hoàn thiện công trình. SP thuộc Chuỗi hệ thống cung cấp các giải pháp công nông nghiệp Oshima

c1230.png