wall-gc9855c505_1920.jpg

MÁY CẮT NỀN

Sử dụng chuyên dụng trong thi công công trình, đảm bảo an toàn, hiệu quả khi sử dụng. Máy cắt nền sản phẩm không thể thiếu trong xây dựng. SP thuộc Chuỗi hệ thống cung cấp các giải pháp công nông nghiệp Oshima

IMG_4868.png