Chà nhám sàn

MÁY CHÀ NHÁM

Là công cụ chuyên dụng với chức năng chính là làm nhẵn bóng nhiều loại vật liệu như gỗ, tường, sàn nhà và cả kim loại...SP thuộc Chuỗi hệ thống cung cấp các giải pháp công nông nghiệp Oshima

IMG_4623.png