field-g999b61885_1920.jpg

MÁY ĐÀO BỒN

Máy được sử dụng chuyên dụng trong đào bồn, rãnh đất trong Nông nghiệp, thiết kế phù hợp với người sử dụng, tăng năng suất lao động. SP thuộc Chuỗi hệ thống cung cấp các giải pháp công nông nghiệp Oshima

IMG_3772.png