forest-gb75891c97_1920.jpg

MÁY KHOAN ĐẤT

Sử dụng xăng pha nhớt 2  thì để hoạt động và ứng dụng trong khoan lỗ trụ trồng thanh long, tiêu, điều,...khoan lỗ cọc. SP thuộc Chuỗi hệ thống cung cấp các giải pháp công nông nghiệp Oshima

MKD 2PS ..a.- 1.png