kitchen-living-room-g5e19a596f_1920.jpg

MÁY LÀM MÁT

Làm mát không gian mở thích hợp với những điểm cafe, du lịch, nghĩ mát, làm việc ngoài trời. Mang lại nguồn không khí mát lạnh. SP thuộc Chuỗi hệ thống cung cấp các giải pháp công nông nghiệp Oshima

IMG_2582.png