man-g327e00e23_1920.jpg

MÁY NÉN KHÍ

Sử dụng điện cho áp suất khí ra ngoài phục vụ công việc bơm hơi, vặn siết vít với 2 dòng đặc trưng : Có dầu - Không dầu. SP thuộc Chuỗi hệ thống cung cấp các giải pháp công nông nghiệp Oshima

oshima 24L (6).png