may sac co.jpg

MÁY SẠC CỎ

Sử dụng xăng pha nhớt 2 thì để sử dụng. Chủ yếu được ứng dụng để đánh tơi đất, sạc bay cỏ vườn, công trình cần làm. SP thuộc Chuỗi hệ thống cung cấp các giải pháp công nông nghiệp Oshima