autumn-g1a3f7e7d2_1920.jpg

MÁY THỔI LÁ

Sử dụng động cơ xăng pha nhớt 2 thì hoạt động mạnh thổi bay lá cây gôm về khu vực nhất định. Ngoài ra còn có thể ứng dụng vào công việc khác theo nhu cầu của người sử dụng. SP thuộc Chuỗi hệ thống cung cấp các giải pháp công nông nghiệp Oshima

IMG_3200.png