corn-field-gca5048a5c_1920.jpg

MÁY THU HOẠCH BẮP

Máy chuyên dụng được sử dụng trong Nông nghiệp thu hoạch bắp, ngô. SP thuộc Chuỗi hệ thống cung cấp các giải pháp công nông nghiệp Oshima

IMG_5630.png