trend-color-g8dea01d22_1920.jpg

MÁY TRỘN SƠN

Trộn màu sơn điều đẹp tiện dụng, hiểu quả hơn rất nhiều so với làm thủ công. Là sản phẩm cần thiết cho người thợ Xây Dựng. SP thuộc Chuỗi hệ thống cung cấp các giải pháp công nông nghiệp Oshima

IMG_1749.png