Thang gỗ

THANG XẾP

Thang gấp hiện nay được chia thành 3 loại phổ biến là thang nhôm gấp 2 đoạn, thang nhôm gấp 4 đoạn và thang xếp trượt đa năng. Các loại thang nhôm này sẽ có kiểu sử dụng khác nhau, tùy theo nhu cầu người sử dụng. SP thuộc Chuỗi hệ thống cung cấp các giải pháp công nông nghiệp Oshima